(Leics) 01455 616908 (Notts) 0115 930 3665 (Bham) 0121 728 9333 (Northants) 01604 266961 [email protected]

Vitajte v najlepšom zdroji vysokozdvižných vozíkov testovacie otázky a odpovede 2022. Sme tu, aby sme vám pomohli cítiť sa sebaisto pomocou testovacích otázok a odpovedí na teóriu vysokozdvižného vozíka, aby ste mohli úspešne prejsť certifikačným testom vysokozdvižného vozíka .

Ak vás čaká certifikačný test vysokozdvižného vozíka, pravdepodobne ste študovali mnohé legislatívne zákony. Tieto zákony sa týkajú prevádzky vysokozdvižného vozíka a všetkých bezpečnostných pokynov, ktoré musíte na pracovisku dodržiavať.

Aby sme vám pomohli pripraviť sa, toto je prehľad otázok testu na vysokozdvižný vozík, na ktoré sa najčastejšie odpovedá nesprávne. Aby ste sa uistili, že ste pripravení na tie najzložitejšie otázky, mali by ste si preštudovať túto príručku a odpovede na teoretický test vysokozdvižného vozíka, ktoré sme vám poskytli, aby ste vedeli, aké môžu byť krivky testu.

Otázky a odpovede na test teórie protizávažia vysokozdvižného vozíka môžu byť v teste náročné, ale teória vysokozdvižného vozíka je pre operátorov kľúčová, aby jej porozumeli.

Otázky a odpovede na test vysokozdvižných vozíkov 2022

Otázky na školenie vysokozdvižného vozíka a testovacie otázky na vysokozdvižný vozík pokrývajú široké spektrum informácií. Aby ste sa pripravili na teoretický test otázok o vysokozdvižnom vozíku, pokúste sa zapamätať si a porozumieť týmto bežným testovacím otázkam, ktoré mnohým vodičom vysokozdvižných vozíkov chýbajú, keď sa snažia získať certifikáciu. Tieto testovacie otázky a odpovede retrakov vám pri teste výrazne pomôžu.

Pozorne si preštudujte testovacie otázky a odpovede teórie protiváhového vysokozdvižného vozíka, pretože sú mimoriadne dôležité pri prevádzke vysokozdvižného vozíka.

 

1. Pred prevádzkou vysokozdvižného vozíka v pracovnom prostredí, od koho musí operátor získať písomné povolenie?

Prevádzkovatelia vysokozdvižných vozíkov musia mať písomné povolenie od svojho zamestnávateľa. Prevádzka vysokozdvižného vozíka bez písomného povolenia môže mať za následok ukončenie platnosti a zrušenie vašej certifikácie.

 

2. Čo sa myslí pod pojmom „ťažisko nákladu“?

Je to meranie od prednej strany ramien vidlíc späť k ťažisku nákladu, ktorý vysokozdvižný vozík nesie.

 

3. Čo je schválený kódex postupov?

Tento kódex je praxou radí držiteľom povinností pri dodržiavaní právnych predpisov. Schválený kódex postupov zaisťuje bezpečné pracovné prostredie a skúsených operátorov vysokozdvižných vozíkov.

 

4. Čo sa týka vysokozdvižných vozíkov, čo znamená „voľný zdvih“?

Voľný zdvih je vzdialenosť, ktorú môžu vidlice zdvihnúť, kým sa stožiar začne vysúvať. Voľný zdvih je veľmi dôležitý na pochopenie a štúdium, pretože zabráni prevráteniu a nebezpečným nehodám vysokozdvižného vozíka.

 

5. Aký veľký sklon je potrebný pri preprave paletizovaného nákladu?

Naklonenie chrbta musí byť dostatočné na to, aby vyhovovalo typu nákladu, ako aj podmienkam na zemi. Pri určovaní sklonu a nosnosti vždy musíte vziať do úvahy prostredie, v ktorom stroj pracuje.

 

6. „Menovitá nosnosť“ vysokozdvižného vozíka platí, keď je stožiar v akej polohe?

Keď je vysokozdvižný vozík vo vertikálnej polohe na rovnom a rovnom podklade. Poloha znamená, že tu nie je žiadny svah alebo nerovnosť a povrch, na ktorom sa vysokozdvižný vozík nachádza, nemá kamene ani úlomky.

7. Na koho legislatíva BOZP kladie zodpovednosť za bezpečné pracovné podmienky?

Každá jedna osoba na pracovisku je zodpovedná za bezpečnú prevádzku. Každý je zodpovedný za to, že prijal správne bezpečnostné opatrenia a obsluhoval stroje opatrne.

 

8. Prečo by mali vidlice/nástavce smerovať dolu kopcom, keď je nezaťažená protiváha naklonená?

Čelenie z kopca v tejto situácii zlepšuje stabilitu, trakciu a priľnavosť.

 

9. Prečo existuje zvýšené riziko prevrátenia vozíka dopredu pri nakláňaní nákladu vo výške dopredu?

Kombinované ťažisko sa posúva dopredu, čo spôsobuje nebezpečenstvo prevrátenia, ktoré môže viesť k zraneniu operátora alebo okoloidúcich.

 

10. Kto je zodpovedný za presadzovanie zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci z roku 1974?

Za presadzovanie tohto zákona sú zodpovední predstavitelia zdravia a bezpečnosti a miestne orgány.

 

11. Čo musíte urobiť, keď sa na vysokozdvižnom vozíku blížite ku križovatke?

Pred prechodom cez križovatku spomaľte a zatrúbte.

 

12. Ako postupujete, keď je viditeľnosť dopredu obmedzená alebo zablokovaná?

Jazdite s vysokozdvižným vozíkom vzad, ak máte viditeľnosť týmto smerom. Certifikovaní operátori vysokozdvižných vozíkov by mali byť schopní obsluhovať stroj rovnako dobre v spätnom chode , ako môžu pri pohybe vpred.

 

13. Čo je potrebné pred vstupom do železničného vozňa alebo prívesu na vysokozdvižnom vozíku?

Príves alebo železničný vagón je bezpečne zaistený na mieste pomocou klinových klinov.

 

14. Čo by malo byť vaším prvým záujmom ako operátora vysokozdvižného vozíka?

Prvoradým záujmom operátora vysokozdvižného vozíka by malo byť, aby bol stroj v bezpečnom a správnom prevádzkovom stave.

 

15. Aké sú tri znaky toho, že vysokozdvižný vozík nie je v bezpečnom prevádzkovom stave a musí byť vyradený?

  • Úniky z palivového systému
  • Špongiovitý alebo stlačený brzdový pedál
  • Výfukové plyny, z ktorých je vám zle

 

16. Je jednoduchšie úplne zastaviť vysokozdvižný vozík alebo automobil a prečo?

Je jednoduchšie úplne zastaviť automobil, pretože váži menej ako vysokozdvižný vozík.

 

17. Pri jazde po rampách so sklonom 10 percent alebo viac s naloženým vysokozdvižným vozíkom, akým smerom by ste mali niesť náklad?

V takejto situácii musíte náklad vyniesť do kopca, aj keď to znamená jazdu vzad.

 

18. Na čo treba nastaviť nastavenie vysokozdvižného vozíka pri zdvíhaní naloženej palety?

Ramená vidlíc by mali byť rozložené tak, aby sa hmotnosť rozložila rovnomerne na obe ramená vysokozdvižného vozíka.

 

19. Prečo by ste mali pri použití klaksónu vysokozdvižného vozíka vydávať ostré a krátke zvuky?

Jedno nepretržité trúbenie nepritiahne toľko pozornosti, aby ľudia vedeli, že prichádzate.

20.

Aký je hlavný účel ochrannej strechy nad hlavou?

Na ochranu obsluhy vysokozdvižného vozíka pred padajúcimi krabicami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť zranenie.

Záverečné rady pre prípravu testu

Tieto školiace otázky o vysokozdvižnom vozíku by mali byť obrovskou pomocou, keď sa pripravujete na teoretický test otázok o vysokozdvižnom vozíku. Testovacie otázky a odpovede na vysokozdvižný vozík 2022 zamerajte sa na testovacie otázky a odpovede retraku, preto im počas štúdia venujte mimoriadnu pozornosť. Keď budete mať na pamäti otázky a odpovede týkajúce sa teoretických testov vysokozdvižného vozíka, keď si budete prezerať svoj školiaci materiál, skutočný test bude oveľa jednoduchší.

Dúfame, že táto príručka bola informatívna a prajeme veľa šťastia pri certifikačnom teste!

Samozrejme, v Angus Lift Trucks máme bohaté skúsenosti so školiacimi kurzami vysokozdvižných vozíkov v Spojenom kráľovstve a naprieč Midlands, v oblastiach a ich okolí ako Leicester , Nottingham , Northampton , Birmingham , Warwick , Derby , East & West Midlands . A ak máte v úmysle kúpiť vysokozdvižný vozík , prenajať si vysokozdvižný vozík alebo vykonať servis vašich vysokozdvižných vozíkov vo Veľkej Británii, kontaktujte náš tím v Angus Lift Trucks

This post is also available in: English Français Deutsch Italiano Português Español Български Hrvatski Eesti Latviešu Lietuvių Polski Português Русский Slovenščina Türkçe Українська Albanian Čeština Dansk Nederlands Ελληνικά Magyar Română